Privatumo politika

ŽŪKB „BIO LEUA“ (toliau - MES) rūpinamės Jūsų duomenų saugumu. Vertiname Jūsų pasitikėjimą mumis ir esame įsipareigoję saugoti bei atsakingai tvarkyti Jūsų asmens duomenis pateiktus Rupus.lt internetinėje parduotuvėje.

Duomenų pateikimas interneto parduotuvėje Rupus.lt

Užsakymo registracijos formoje Jūs turite pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją apie save. Jeigu Jūs pateikiate netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, dėl ko mes galime patirti nuostolių, mes turime teisę anuliuoti Jūsų registraciją arba apriboti Jūsų galimybes naudotis interneto parduotuve. Jūsų duomenims pasikeitus, prašome juos atnaujinti. Pateikdami užsakymą Jūsų prašome nurodyti savo: vardą, pavardę, el. pašto adresą, gyvenamosios vietos adresą, pristatymo adresą (kai prekes norite gauti kitu adresu), telefono numerį, mokėjimo informaciją, įmonės pavadinimą (jei pageidaujate pristatymo į darbovietę).

Mes gerbiame Jūsų teisę į privatumą. ŽŪKB „BIO LEUA“ tvarko Jūsų asmens duomenis tam, kad apdorotų Jūsų prekių užsakymus, išspręstų klausimus, susijusius su prekių pateikimu ar pristatymu, kad galėtų analizuoti statistinius bendrinius pardavimų duomenis, nusiųsti el. paštu naujienlaiškius (jei Jūs pasirinkote tokią galimybę), siekiant jus el. paštu informuoti apie užsakymo statusą, bei paruošti sąskaitą-faktūrą.

Konfidencialumo įsipareigojimas galioja visais atvejais išskyrus tuos atvejus, jeigu būtų susitarta kitaip arba kai atskleisti informaciją ŽŪKB „BIO LEUA“ įpareigoja teisės aktų reikalavimai ir to reikalauja įgaliotos valstybės institucijos arba kai tokia informacija jau yra vieša.

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nustatyta tvarka Jūsų asmens duomenys gali būti naudojami ŽŪKB „BIO LEUA“ tiesioginės rinkodaros tikslu (naujienlaiškių siuntimui, jei Jūs pasirinkote tokią galimybę), įskaitant profiliuotą tiesioginę rinkodarą. Tiesioginės rinkodaros pranešimai Jums gali būti siunčiami tik jeigu Jūs išreiškėte savo sutikimą gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus arba anksčiau įsigijote ŽŪKB „BIO LEUA“ prekių ir/ar paslaugų (Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 69 str. 2 d.). Norėdami atsisakyti naujienlaiškių ir gaunamos rinkodarinės informacijos iš ŽŪKB „BIO LEUA“ informuokite mus elektroniniu paštu uzsakymai@bioleua.lt, nurodydami elektroninį paštą kuriuo nepageidaujate gauti iš mūsų rinkodarinės/reklaminės informacijos.

Tiesioginės rinkodaros, įskaitant profiliuotos, tikslu gali būti tvarkomi šie Jūsų pateikti asmens duomenys – vardas, pavardė, miestas. Kartu su šiais duomenimis, gavus Jūsų sutikimą dėl tiesioginės rinkodaros pranešimų gavimo, taip pat bus tvarkomi tokie duomenys: data a) kada sutikimas dėl tiesioginės rinkodaros buvo gautas, b) kada sutikimas buvo atšauktas/pasibaigė jo galiojimo laikas, IP adresas iš kurio sutikimas buvo gautas, metodas kuriuo sutikimas buvo gautas (pvz., įvedant el. pašto adresą į naujienlaiškio užsisakymo formą).

Jums užsisakius profiliuotus tiesioginės rinkodaros pranešimus, naujienlaiškiai bus siunčiami atsižvelgiant į pirkėjo krepšelio istoriją, naršymo el. parduotuvėje istoriją.

Suteikdami asmeninę informaciją, taip pat suteikiate leidimą, kad aukščiau įvardinti tiesioginės rinkodaros pranešimų siuntimui būtini Jūsų duomenys būtų perduodami duomenų tvarkytojui – „MailChimp“ (jų privatumo politika https://mailchimp.com/about/security/ )

Duomenys surinkti tiesioginės rinkodaros tikslu bus tvarkomi 6 (šešis) mėnesius nuo sutikimo gavimo dienos. Jeigu per minėtą laikotarpį bent vienas iš Bendrovės siųstų Jums tiesioginės rinkodaros pranešimų bus atidarytas, Bendrovė tai laikys Jūsų suinteresuotumu toliau gauti Bendrovės naujienlaiškius ir terminas automatiškai prasitęs tam pačiam laikotarpiui.

Sutikimą atšaukus surinkti Jūsų asmens duomenys toliau bus saugomi Bendrovėje (bet tiesioginės rinkodaros pranešimai nebus siunčiami) 3 metus remiantis CK 1.125 str. 8 d. numatytu sutrumpintu ieškinio senaties terminu dėl žalos atlyginimo.

Ne asmeninius Jūsų duomenis, t.y. duomenis susijusius su Jūsų įsigytomis prekėmis, mes galime naudoti statistiniais tikslais. Toks statistinių duomenų rinkimas neleis tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Jūsų asmens tapatybės.

Jūs galite pasirinkti

Jūs patys sprendžiate, kokius savo duomenis atskleisti. Nutarę neatskleisti savo duomenų ir atsisakyti naujienlaiškių, Jūs prarandate galimybę naudotis kai kuriais rupus.lt svetainės pasiūlymais. Vartotojai, nusprendę neužsisakyti nemokamų naujienlaiškių, negaus informacijos apie nuolaidas, naujienas ir kitos mūsų manymu svarbios informacijos.

Saugumas

Bendrovė imasi visų priemonių, kad apsaugotų Jūsų asmeninius duomenis, įgyvendindama teisės aktų numatytas organizacines ir technines duomenų saugumo priemones. Asmens duomenys yra tvarkomi saugiomis priemonėmis, kurios apsaugo šiuos duomenis nuo neteisėto sunaikinimo, atskleidimo ar kitų neteisėtų veiksmų. Mes įsipareigojame neatskleisti Jūsų asmens duomenų tretiesiems asmenims, jei tai netrukdo įvykdyti užsakymo atlikto internetinėje parduotuvėje rupus.lt, išskyrus tiesioginės rinkodaros tikslus, naudojant Jūsų elektroninio pašto duomenis.

Informacija apie nepilnamečius

Mes patariame tėvams ir globėjams išmokyti savo vaikus atsargiai ir atsakingai naudoti savo asmeninius duomenis internete. Nepilnamečiai neturėtų pateikti savo asmeninių duomenų svetainėje be savo tėvų ar globėjų sutikimo. Naudotis el. parduotuvės paslaugomis gali visi veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus; nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turėdami tėvų, įtėvių arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuojama savo uždarbiu ar stipendija; visų nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

Skundai

Jei turite nusiskundimų dėl Rupus.lt ar konkrečių paslaugų, turite teisę pateikti skundą kreipiantis į mūsų klientų aptarnavimo centrą, elektroniniu paštu uzsakymai@bioleua.lt Tinkamas skundo pateikimas mums padeda atskirti jį nuo bendrinių užklausų ir greičiau sureaguoti, todėl pateikdami skundą nurodykite kokių veiksmų atlikimo Jūsų atžvilgiu pageidaujate ir nurodykite laiško pavadinime „SKUNDAS“.

Nuorodos į kitus interneto puslapius

Šios privatumo ir saugumo nuostatos taikomos interneto svetainei rupus.lt. Tinklalapyje gali būti nuorodų į kitus tinklalapius, kuriems šios privatumo nuostatos netaikomos. Išeidami iš mūsų svetainės susipažinkite su kitų tinklalapių, kurie gali naudoti Jūsų asmeninę informaciją, privatumo nuostatomis.

Intelektinė nuosavybė

Internetinės parduotuvės turinys, t.y. tekstas, grafika, vaizdai, prekių ženklai, paslaugų ženklai, logotipai ir kitos medžiagos, yra saugomi autorių teisių ir kitų Lietuvos Respublikos ir Europos sąjungos teisės aktų ir priklauso ŽŪKB „BIO LEUA“. Neteisėtas tokio turinio naudojimas gali pažeisti autorių, prekės ženklų savininkų bei kitas įstatymų saugomas teises. Naudodamiesi Interneto tinklapiu Jūs neturite teisės parduoti, keisti, dauginti, rodyti, viešai atlikti, platinti, kurti išvestinius kūrinius ar kitaip naudoti Interneto tinklapio turinio bet kokiu būdu bet kokiu viešuoju ar komerciniu tikslu. Draudžiama naudoti Interneto svetainės aplikacijos turinį bet kurioje kitoje svetainėje ar tinkle esančioje kompiuterinėje aplinkoje bet kokiam tikslui, be raštiško iš anksto suderinto ŽŪKB „BIO LEUA“ sutikimo.

Jūsų teisės

Teisė gauti informaciją apie duomenų tvarkymą

Teisė susipažinti su duomenimis

Teisė reikalauti ištaisyti duomenis

Teisė reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“)

Teisė apriboti duomenų tvarkymą

Teisė į duomenų perkeliamumą 

Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu

Privatumo nuostatų keitimas

Mes turime teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo nuostatas apie tai pranešdami interneto parduotuvėje Rupus.lt. Jei Jūs po šių nuostatų pakeitimų naudojatės interneto parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikytina, kad Jūs sutikote su nuostatų pakeitimu. Informaciją apie visus mūsų privatumo nuostatų pasikeitimus pranešime mūsų svetainėje ir kitose vietose, kur tai yra būtina.

Asmens duomenų tvarkymas

Jūs sutinkate, kad asmens duomenys, kuriuos Jūs savo noru pateikiate registracijos formoje, būtų tvarkomi vadovaujantis šiomis privatumo nuostatomis.

Už Jūsų asmens duomenis atsakinga įmonė:

ŽŪKB „BIO LEUA“

Įmonės kodas: 304912917

Kaimynų g. 9, Kaunas, LT-51305

ŽŪKB „BIO LEUA“ gavusi Jūsų prašymą dėl asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų, nuo kreipimosi dienos, pateiks Jums atsakymą.

Nurodykite, ko konkrečiai prašote ir pateikite kiek įmanoma daugiau informacijos, kuri leistų tinkamai įgyvendinti Jūsų teisę.

Iškilus klausimams susisiekite: el.p. info@bioleua.lt

Klientų aptarnavimas: uzsakymai@bioleua.lt, tel. +370 663 15900